loader image
Skip links

Зээлийн мэдээлэл, скорын тухай

Та бүхэндээ зээлийн боловсролын тухай цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэж байна. Зээлийн мэдээллийн сан хэрхэн ажилладаг, зээлийн онооны тухай мэдээллийг багтаалаа.