loader image
Skip links

НЭН ШИНЭ ФИНТЕК МЭНДЭЛЛЭЭ!

Аж үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсгалын давлагаа салбар бүрд бүтээлч түйвээлтийг хийж байна. Ялангуяа Монголын санхүүгийн салбар, тэр дундаа хувийн хэвшлийнхэн энэ хувьсгалын үр шимийг өөрсдөө хүртээд зогсохгүй хүртээмжтэй, хурдтай, тунгалаг, ухаалаг экосистемийг бүрдүүлж, энэ хэрээр хэрэглэгчдийн авдаг санхүүгийн үйлчилгээний өртөг, үйлчлүүлэх хугацааг алхам тутамд бууруулж чадаж байна. Монголд мэндэлсэн олон финтек, цахим үйлчилгээний араас хамгийн анхны зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хувийн хэвшлийн Бүрэн Скор компанид Монголбанкнаас олгожээ. Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ сайн байвал тухайн орны зээлийн эрсдэл багасаж улмаар зээлийн хүү буурдаг билээ.

“Зээлийн мэдээллийн тухай хууль” болон “Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын дагуу зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэхэд тавигдах мэргэжил, ёс зүй, технологи ба хуулийн стандарт, үйл ажиллагаа явуулах бусад бүх шаардлагуудыг бүрэн хангасан гэж үзэж Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 10-р сарын 07 өдрийн A-254 тоот тушаалаар энэхүү зөвшөөрлийг анх удаа хувийн хэвшилд олгож байгаа нь төрийн тодорхой чиг үүрэг үзүүлдэг үйлчилгээг хувийн хэвшлийн этгээдээр гүйцэтгүүлэх замаар нийгэм, эдийн засгийн салбар дахь төрийн оролцоог оновчтой болгох, санхүүгийн суурь үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, төсвийн үр ашгийг дээшлүүлэх тухай төрөөс баримтлах бодлого амжилттай хэрэгжиж эхэлсний илрэл гэж хэлж болно.

Бүрэн Скор Зээлийн Мэдээллийн Сан ХХК нь салбартаа арвин туршлагатай, өндөр мэргэжлийн боловсон хүчин, хүний нөөцийн багийг бүрдүүлсэн бөгөөд олон улсын дэвшилтэт техник, технологи, аргачлал, стандартын дагуу цахим орчин, программ хангамжид тулгуурлан үйл ажиллагаагаа явуулдаг үндэсний финтек компани юм. Бид цаашид салбарын өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн, иргэд, аж ахуй нэгж, банк, санхүүгийн байгууллагуудад зээлийн оновчтой шийдвэр гаргахад шаардлагатай зээлийн мэдээллийн шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг (Credit score) илүү ухаалаг, хялбараар хүргэхээр зорин ажиллаж байна.

Бүрэн мэдээлэл – Бүтэн түүх
“Бүрэн Скор ЗМС” ХХК