loader image
Skip links

Бүрэн мэдээлэл

Бүтэн түүх

лавлагаа авах
Бидний тухай

“Бүрэн Скор” ХХК нь Монголбанкны тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр Зээлийн мэдээллийн сангийн үйлчилгээ үзүүлдэг финтек компани.

Бид дэвшилтэт технологид суурилсан, ухаалаг шийдлүүдээр Зээлийн мэдээллийн сангийн үйлчилгээг шинэ түвшинд гаргаж, Монгол Улсын санхүүгийн зах зээл дэх мэдээллийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, иргэдийн санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

Эрхэм зорилго

Олон улсын стандарт аргачлалын дагуу боловсруулсан, эрсдэлд суурилсан, оролцогч талуудад оновчтой шийдвэр гаргахад туслах зээлийн мэдээллийн бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх замаар санхүүгийн зах зээлийн хүртээмжийн өсөлтөд бодитой хувь нэмэр оруулах финтек компани байна.

Бидний үнэт зүйлс:

01.

Боловсон хүчин

Мэргэжлийн ёс зүйтэй, бүтээлч мэргэжилтэнг бэлтгэнэ.

02.

Инноваци

Орчин үеийн технологийн хөгжилтэй хөл нийлүүлнэ.

03.

Сэтгэл ханамжтай харилцагч

Санхүүгийн боловсролтой, сахилга баттай иргэдийн тоог нэмэгдүүлнэ.

04.

Хариуцлагатай байдал

Хариуцлагатай, найдвартай хамтын ажиллагааг эрхэмлэнэ.

Зээлийн боловсрол

Зээлийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын тогтоосон шаардлагын дагуу өөрийн хэрэгцээ болон бизнесийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай санхүүжилтийг тодорхой хугацаатай, хүүтэй, эргүүлж төлөх нөхцөлтэй авахыг “зээл” гэж энгийнээр ойлгож болно. Харин авсан зээлээ захиран зарцуулах, эргүүлэн төлөх харилцаанд хувь хүний зээлийн боловсрол чухал нөлөөтэй.

Зээлийн мэдээллийн лавлагаа гэж юу вэ?
Зээлийн мэдээллийн тайлан гэж юу вэ?
Зээлийн оноо (скор) гэж юу вэ?
Зээлийн хяналт гэж
юу вэ?
Нийтлэг асуулт,
хариулт
Санхүүгийн боловсрол олгох цуврал нэвтрүүлэг
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ

Хувь хүн

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ

Жижиг, дунд бизнес

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ

Том корпораци

Мэдээ, мэдээлэл
Бүх мэдээг харах